Przetargi

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert z dnia 24.11.2017W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w zakresie "Algorytmy decyzyjne machine learning wspierających metodykę just-in-time w systemie sprzedaży i zarządzania usługami floty pojazdów", zapraszamy do składania ofert.


TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Usługa będzie realizowana w okresie w okresie 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 24.11.2017r. do 04.12.2017r. do godz. 23.59


W załączeniu pełny tekst zapytania ofertowego i załączniki: Zapytanie